คำแนะนำในการสมัครเข้ารับการอบรม

  1. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
  3. เลือกหลักสูตรและรุ่นที่ต้องการสมัคร
  4. พิมพ์ใบสมัครและใบโอนเงิน
  5. นำใบโอนเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน

 

* ในกรณีที่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอื่นมาก่อน และเคยมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวการสมัครไว้แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลประวัติใหม่อีกครั้งในหน้าถัดไปของขั้นตอนการ สมัครเข้ารับการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-516-4080